Uppdrag

Några exempel är:

Mjölkproduktion

Hur både öka lönsamhet i svensk mjölkproduktion och dess ekologiska tillpassning (Naturvårdsverket)

Värdera jordbruksmarken

Utveckling och sedan tillämpning av metodik för att värdera jordbruksmarkens värden vid fysisk planering (Göteborgs stad respektive Lerums kommun)

Tillväxtanalys

Vad är hållbar tillväxt och hur kan den stärkas (Myndigheten för tillväxtanalys)

Klimatmål

Är Kina och Indien är viktiga optioner för Sverige och EU att klara sina klimatmål, på uppdrag av ITPS, PWC, samt Södra

Rädda Östersjön

Möjligheterna att genom den gröna marknadskraften ”rädda Östersjön”, i samverkan med forskare Helsingfors universitet via finansiering Nordiska Ministerrådet, se ”Ekonomiska och miljöeffekter av…

Hållbara tillväxten

Hur inom ramen för klimat- och energipolitikens områden inom en kommun stärka den hållbara tillväxten och skatteunderlaget (två ansökningar till Energimyndigheten på uppdrag av Kils kommun)

Hållbarhetsprofil

Den svenska industrins hållbarhetsprofil på lokal, arbetsmarknadsregional, regional, och nationell nivå; värdet av landsbygdens ekosystems produktion av hållbarhet, samt industrins och regionernas sårbarhet givet rejält ökande energiproser och avgifter på koldioxidustläpp på uppdrag av Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS), se Regionernas tillstånd 2007

Hållbarhetsprestation

 • fyra lantbruk i nordöstra Västmanland
 • fyra lantbruk Göteborgs stad
 • fem lantbruk Lerums kommun
 • fem lantbruk Åre kommun

Bl a med deras

 • bidrag till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i ekologiska och ekonomiska termer inklusive de nationella miljökvalitetsmålen
 • egna förbrukning av ekologisk hållbarhet
 • resulterande hållbarhetsbalans
 • bidrag till BNP beräknat på vanligt sätt och miljöjusterat.

Lönsamt grönt företagande

Stefan Hellstrand och Nolby Ekostrategi driver Leaderprojektet Lönsamt grönt företagande.

I detta projekt överförs den verktygslåda för hållbar utveckling som Hellstrand har utvecklat och prövat vetenskapligt varumärkesskyddad under Hellstrandmetoden® i en IT-plattform.

Från denna IT-plattform görs tre st användarvänliga webbapplikationer till stöd för

 • Hållbar offentlig upphandling mat och generellt
 • Hållbarhetsräkenskaper alla typer av organisationer
 • Hållbar hälso- och sjukvård, första tillämpning ortopedteknisk försörjning diabetespatienter med riskfötter.

 

Vidare anordnas en konferens med hög nationell profil om hållbarhet, skog och idisslare.

Ansökan som beviljats med 255 poäng i utvärderingen där gräns för avslag är 150, visar stora möjligheter att via jordbrukets och skogens fotosyntes och de varor och tjänster de levererar, stärka bidraget till BNP från företag i kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil, de som utgör Leaderområdet Närheten som beviljat ansökan.

Genom att ta ned dessa värden i berörda företags resultaträkningar stärks dessa kommuners bidrag till BNP, jobb och en god yttre miljö.
Projektet drivs i samarbete med Computence AB.

En viktig del i projektet är att i samverkan med berörda aktörer som kommuner, grossister, livsmedelsföretag, bönder/leverantörer samt Upphandlingsmyndigheten utveckla den offentliga upphandlingen som en motor för hållbar tillväxt.

http://www.ekostrateg.se/wp-content/uploads/2018/10/BESLUT-2017-3768-ansökan-om-stöd-BIFALL-3.pdf

www.leadernarheten.se