Välkommen till Nolby Ekostrategi

Verksamheten handlar om analys av olika systems ekonomiska och ekologiska prestation. Det är Eco²-consulting, där utmaningen är att samtidigt fånga olika verksamheters ekonomiska och ekologiska effektivitet.

Nolby Ekostrategi

070-27 30 774

stefan@ekostrateg.se

Tolita 8 665 92 Kil

Arbetsområden

Tillämpningar från låg till hög nivå inom företag och myndighetsvärld där man vill.

Metodik

Verktygslådan för hållbar tillväxt består av

Uppdrag

Hur både öka lönsamhet i svensk mjölkproduktion och dess ekologiska tillpassning

Tidningsartiklar

I olika tidningsartiklar har jag och andra förmedlat mina bidrag

Vetenskapliga bidrag

Har tillsammans med Kristian Skånberg drivit Jakten på Den Gröna Marknadskraften. Det handlar om nästa generation styrmedel där hushåll och företag tjänar på att göra det som är bra för den hållbara utvecklingen/tillväxten. Detta har skett i samverkan med Naturvårdsverket, KSLA, LRF, Utrikespolitiska Institutet, Helsingfors universitet, Statistiske Sentralbyrån Norge, och med finansiering från Naturvårdsverket, KSLA, LRF, Nutek, Nordiska Ministerrådet.

Kontakta oss

5 + 2 =