Tidningsartiklar

I olika tidningsartiklar har jag och andra förmedlat mina bidrag rörande kommunal effektivitet, grön tillväxt, idisslarproduktion samt metoder för hållbarhetsanalys.

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

Hållbar tillväxt, samhälle, landsbygd

Mjölkkor, utfodring, hållbarhet och mjölkekonomi

  • Hellstrand, S. 2015. Svenskt jordbruk hotas – massmedia reagerar ofta på tunna material. Debattartikel i IDA 2015-01-16 .
  • Hellstrand, S. 2014. Studie om döden och mjölken. Debattartikel i IDA 2014-11-11 .
  • Hellstrand, S. 2013. Om Värmländska kor och glokal hållbarhet. Debattartikel i IDA 2013-05-21 .
  • Hellstrand, S. 1999. Sveriges mjölkbönder: 1 000-lappar fladdrar Er näsa förbi! Slutreplik Husdjur.
  • Hellstrand, S. 1998. Finner Vägvinnarna och Stigfinnarna rätt väg? Debattartikel i Husdjur nr 11 1998.
  • Lantmannen 2006. Ska Sveriges mjölkbönder bli försökskaniner? Ledare Lantmannen nr 9 2006 med anledning av publicering av vetenskaplig artikel Hellstrand (2006) . Ledaren inleds med orden: ”Intervjun med Stefan Hellstrand i det här numret av Lantmannen är häpnadsväckande läsning. Har introduktionen av ett nytt fodervärderingssystem i början av 1990-talet lett till att svenska mjölkproducenter har förlorat flera miljarder kronor?”.
  • Lantmannen. 2006. Det företagsekonomiska tänkandet och det vi brukar kalla för sunt bondförnuft sätts ur spel. Man fokuserar inte längre på marginalutbytet på gården. Artikel i Lantmannen nr 9 2006 baserad på intervju av Hellstrand, S., med anledning av publicering av vetenskaplig artikel Hellstrand (2006).
  • Lantmannen. 2006. Branschen kommenterar Stefan Hellstrands forskning. Artikel i Lantmannen nr 9 2006 baserad på intervju av Anders H Gustafsson Svensk Mjölk, Per-Johan Herland AarhusKarlshamn, samt Erik Lindgren Lantmännen med anledning av publicering av vetenskaplig artikel Hellstrand (2006).

Metodik miljöanalys och hållbarhet