Arbetsområden

Tillämpningar från låg till hög nivå inom företag och myndighetsvärld där man vill

(i) fånga verksamhetens effektivitet i ekologiska, ekonomiska och/eller sociala termer

(ii) finna åtgärder som ökar verksamhetens måluppfyllnad ytterst mot ändamålsparagrafen.

Sammanhanget är den hållbara utvecklingens och tillväxtens i ett strategiskt sammanhang.

Den verktygslåda för hållbar utveckling/tillväxt som används, se ”Metodik”, mäter produktionens och konsumtionens hållbarhetseffekter i ekologiska, ekonomiska och sociala termer i de system som påverkas.