Metodik

Nolby Ekostrategi tar in livets betydelse i analysen av hållbarhet.

Verktygslådan för hållbar tillväxt består av

 • Konceptuell modell över ekonomin i sitt ekologiska och sociala sammanhang
 • Vad nationalekonomerna kallar ekonomiska produktionsfunktioner där dessa förankrats i de natursystem som ekonomin beror av avseende betydelsen av
  • Ändliga naturresurser
  • Förnybara naturresurser
  • Effekter på ekosystems livsuprrätthållande system
  • Tröskeleffekter
  • S k irreversibiliteter (kan ej återuppväcka en död kossa)
  • S k resiliens
 • Ett system av ekonomiska ekologiska räkenskaper som utvecklats ur 1 och 2 och som gör det möjligt att mäta den ekonomiska ekologiska prestationen för i princip vilket system som helst, och bedöma om det är hållbart eller ej.

Många metoder som nu används i namn av att ge kunskap om produktionens miljöeffekter, kan ej göra detta. Detta beror på att de är utvecklade från ingenjörers världsbild, och i denna är system som ekologiska system, jordbruk, skogsbruk, landsbygd okända storheter. Detta förklaras av att i de tekniska döda systemen är livet ointressant, medan livet är centralt viktigt i alla systen där hållbarhet spelar roll.