Lönsamt Grönt Företagande

Nolby Ekostrategi driver Leader-projektet Lönsamt Grönt Företagande finansierat av Jordbruksverket och Leader-området Närheten. I detta projekt förs den verktygslåda till stöd för verksamheters/organisationers hållbara utveckling som Stefan Hellstrand har utvecklat med kvalitetsprövning via vetenskaplig publicering och relevansprövning via nu 39 år av yrkesverksamhet som konsult/expert/handläggare över i en IT-plattform. Denna verktygslåda är skyddad under Hellstrandmetoden®:

Hellstrandmetoden® – En Motor för Grön Tillväxt.

Här utvecklas tre webbapplikationer till stöd för

  • Hållbar offentlig upphandling mat och generellt
  • Hållbarhetsräkenskaper alla typer av verksamheter
  • Hållbarhetsanalys- och styrning offentlig verksamhet första tillämpning hälso- och sjukvård diabetespatienter.

Verktygslådan för hållbar utveckling med sina olika, unika och internt kongruenta redskap för hållbar tillväxt som sammanfattas i

  • Hellstrand, S. 2015. On the Value of Land. PhD-thesis. Mälardalen University Press Dissertations. No. 182. Västerås.
  • Hellstrand, S. 2017. The challenges of measuring sustainability performance. In Dahlquist, E., & Hellstrand, S. (Eds.). 2017. Natural resources available today and in the future: how to perform change management for achieving a sustainable world. Springer.”