Rapporter

 • Hellstrand, S. 2021. Upphandling mat i Kils kommun och hållbarheten 2010-2018. Uppdrag Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2021. Upphandling mat i Kils kommun och hållbarheten – Sammanhang och syntes. Uppdrag Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Värmlands län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Stockholms län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Uppsala län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Södermanlands län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Östergötlands län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Kronobergs län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Jönköpings län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Kalmar län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Gotlands län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Skåne län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Hallands län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Västra Götalands län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Örebro län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Västmanlands län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Dalarnas län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Gävleborgs län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Västernorrlands län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Västerbottens län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser Sverige, Sveriges 21 regioner samt kommunerna i Norrbottens län. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Kils kommun i hållbarhetens öga – Slutsatser och förslag. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Några trender i Kils kommun i ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt sammanhang. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2021. Kils kommun i hållbarhetens öga. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. 2020. Ekosystemtjänster från jordbruk och skog i Sverige, Västmanland, Sala 1866-2019. Uppdrag Sala kommun.
 • Hellstrand, S. 2020. Skogen, dess fotosyntes, ekosystemtjänster och hållbarhetsbalanser klimat Sveriges kommuner. Uppdrag Sala kommun.
 • Hellstrand, S. 2020. Jordbruket i Sala och Västmanland 1866-2019. Uppdrag Sala kommun.
 • Hellstrand, S. 2020. Hållbara kommuner: – Aktuell Hållbarhets perspektiv. Rapport för Nolby Ekostrategi.
 • Hellstrand, S. Att bryta trender: – Exemplet Kils kommun. Rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB.
 • Hellstrand, S. Punktvis analys av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid och dess kontext, rapport för Ekostrategi i Fryksdalen AB, efter önskemål från Kungliga Vetenskapsakademien om underlag inför deras remissvar SOU 2020:4.
 • Hellstrand, S. 2020. Hållbarhetsanalys 14 mjölkgårdar Norrmejerier december 2019 januari 2020. Rapport för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 1 Hållbarhetsanalys december 2019. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 2 Hållbarhetsanalys december 2019. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 3 Hållbarhetsanalys december 2019. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 4 Hållbarhetsanalys december 2019. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 5 Hållbarhetsanalys december 2019. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 6 Hållbarhetsanalys december 2019. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 7 Hållbarhetsanalys december 2019. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 8 Hållbarhetsanalys januari 2020. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 9 Hållbarhetsanalys januari 2020. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 10 Hållbarhetsanalys januari 2020. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 11 Hållbarhetsanalys januari 2020. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 12 Hållbarhetsanalys januari 2020. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 13 Hållbarhetsanalys januari 2020. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2020. Resultat Mjölkgård 14 Hållbarhetsanalys januari 2020. Uppdrag för Norrmejerier.
 • Hellstrand, S. 2019. Hur brygga mellan stad och land? Rapport för Nolby Ekostrategi 2019-11-25.
 • Hellstrand, S. 2019. Naturkapital och ekosystemtjänster Dalarnas skogar: Resultat. Rapport för Dalarna Science Park.
 • Hellstrand, S. 2018. Hållbar och lönsam produktion Trägsta Mjölkgård AB. Uppföljning och uppdatering effekter av rådgivarinsats 2013.
 • Hellstrand, S. 2018. Hållbarhetsvärden i mjölkproduktion. Uppdrag för Centerpartiet i Västra Götaland. Se file:///C:/Users/Hellstrand/Downloads/hallbarhetsvarden-mjolkproduktion.pdf, hämtad 2018-09-09.
 • Hellstrand, S. 2017. Trender företagsklimat. Nolby Ekostrategi egen rapport.
 • Hellstrand, S. 2017. Några nyckeltal verksamheter Kils kommun och Värmlands kommuner. Nolby Ekostrategi egen rapport.
 • Hellstrand, S. 2017. Uppdrag Skola – Lokalt näringsliv: Kan vi utveckla en unik Kilsmodell för dialog skola –lokala näringslivet? Uppdrag för Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2017. Underlag till berättelsen om företagandet i Kil. Uppdrag för Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2016. Investeringskalkyl solceller privat- och samhällsekonomiskt ett exempel ett hushåll. Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2015. Nyckeltal för styrning mot ett hållbart och attraktivt Kil. Uppdrag för Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2015. Pedagogiskt resultat och kostnader i grundskolan i Kils kommun. Uppdrag för Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2015. Offentlig upphandling livsmedel för hållbar tillväxt. Uppdrag för Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2015. Styrning för samhälls- och kommunekonomisk effektivitet tillämpat vid exploatering i Kils kommun: Förstudium. Uppdrag för Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2015. Styrning för samhälls- och kommunekonomisk effektivitet tillämpat vid exploatering i Kils kommun: Komplettering prognosunderlag förskola – skola. Uppdrag för Kils kommun.
 • Hellstrand. S. 2015. Inventering ekosystemtjänster Värmlands län. Uppdrag för Paper Province.
 • Hellstrand, S. 2014. Hållbarhetsutveckla mjölkproduktionen till gagn för ekonomin och Östersjön (Dnr 362-7081-08 Nh). Slutrapport, 2014-10-10, Mälardalens högskola.
 • Hellstrand, S.2014. Värdet av den svenska skogens leverans av ekosystemtjänster. Uppdrag för LRF Skog.
 • Hellstrand, S. 2014. Hållbarhetsbalans Kils kommun. Rapport för Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2014. SWOT-analys Kils kommun. Rapport för Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2014. Förslag prioriterade åtgärder för att i Kils kommun stärka resultaträkning, balansräkning samt attraktivitet boende och kapital. Rapport för Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2014. Om att öka effektiviteten i verksamheten: Exemplet grundskola. Rapport för Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2014. Hållbarhetsbidrag fem mjölkgårdar analyserade med Hellstrandmetoden® 2012-2013. För Nolby Ekostrategi.
 • Hellstrand, S. 2014. Att använda åkerböna i foderstaten. Rapport för Åneholms och Höglunda gårdar.
 • Hellstrand, S. 2014. Riktig mat i Åre. Rapport i Leader-projektet Smaka på Åre.
 • Hellstrand, S. 2013. Tomtavgift och avgift VA-systems kapitalkostnad för att nå kommunalekonomisk break-even i samband med exploatering nya bostadsområden. Uppdrag Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2013. Typfoderlista och några förslag på frågor att bearbeta. Uppdrag för Åneholms gård.
 • Hellstrand, S. 2013. Förslag på foderlista och andra åtgärder. Uppdrag för Åneholms gård.
 • Hellstrand, S. 2013. Inmatningsformulär för verksamheters hållbarhetsbalans i enlighet med Hellstrandmetoden® – Bakgrund och frågor. För Nolby Ekostrategi.
 • Hellstrand, S. 2013. Några ekonomiska och energi- och livsmedelstrender samt en första skattning av affärsmöjligheter i en grön tillväxt. Rapport för Nolby Ekostrategi.
 • Hellstrand, S. 2013. Hur stärka lönsamheten i det norrländska jordbruket via dess mervärden. Uppdrag LRF nationellt.
 • Hellstrand, S. 2013. Redovisning SMURF-projekt: Hållbarhetsanalys med Den Gröna Marknadskraften, ekonomiska institutionen SLU.
 • Hellstrand, S. 2013. Hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Åre. Rapport Erfa-projektet Hållbar och lönsam mjölkproduktion i Leader-programmet Åres Gröna Dalar.
 • Hellstrand, S. 2013. Hållbar och lönsam produktion lantbruket Rikard Lindén. Bidrag i Erfa-projektet Hållbar och lönsam mjölkproduktion i Leader-programmet Åres Gröna Dalar.
 • Hellstrand, S. 2013. Hållbar och lönsam produktion lantbruket Torgny Widholm. Bidrag i Erfa-projektet Hållbar och lönsam mjölkproduktion i Leader-programmet Åres Gröna Dalar.
 • Hellstrand, S. 2013. Analys mjölkproduktionen Ösby Naturbruksgymnasium. Uppdrag för Ösby Naturbruksgymnasium.
 • Hellstrand, S. 2013. Hållbarhetsanalys lantbruket Erik och Peo Svensson med fokus på produktion av ekologiska grisar. Bidrag i Leader-projektet Smaka på Åre.
 • Hellstrand, S. 2013. Analys av att gå från 140 kor konventionellt till 80 kor ekologiskt. Uppdrag för Åre Bondgård AB.
 • Hellstrand, S. 2012. Analys av ekonomi och andra effekter av olika inriktning i mjölkproduktionen. Uppdrag för Åre Bondgård AB.
 • Hellstrand, S. 2012. Hållbarhetsanalys lantbruket Bertil Svensson. Uppdrag Lerums kommun om jordbrukets samhällsvärden vid fysisk planering.
 • Hellstrand, S. 2012. Hållbarhetsanalys lantbruket Gustav Ahlqvist. Uppdrag Lerums kommun om jordbrukets samhällsvärden vid fysisk planering.
 • Hellstrand, S. 2012. Hållbarhetsanalys lantbruket Bertil Hellgren. Uppdrag Lerums kommun om jordbrukets samhällsvärden vid fysisk planering.
 • Hellstrand, S. 2012. Hållbarhetsanalys lantbruket Håkan Helgesson. Uppdrag Lerums kommun om jordbrukets samhällsvärden vid fysisk planering.
 • Hellstrand, S. 2012. Hållbarhetsanalys lantbruket Lars-Erik och Susanne Petersson. Uppdrag Lerums kommun om jordbrukets samhällsvärden vid fysisk planering.
 • Hellstrand, S. 2012. Hållbarhetsvärden per kg produkt från Åre. Uppdrag för Smaka på Åre, ett Leaderprojekt i Åres Gröna dalar.
 • Hellstrand, S.2012. Hållbarhetsvärden mjölkproduktion i Åre. Underlag kampanjen Mjölk är tjockare än vatten.
 • Hellstrand, S. 2011. Analys av några produktionsbiologiska och –ekonomiska förhållanden Såå mjölkgård. Uppdrag Fjällbete ekonomiska förening.
 • Hellstrand, S. 2011. Hållbarhetsanalys Hebo Trädgård. Uppdrag inom Leader-projektet LoMiS, Svartådalen.
 • Hellstrand, S. 2011. Hållbarhetsanalys Rörbo Gård. Uppdrag inom Leader-projektet LoMiS, Svartådalen.
 • Hellstrand, S. 2011. Hållbarhetsanalys SSH Lantbruk AB. Uppdrag inom Leader-projektet LoMiS, Svartådalen.
 • Hellstrand, S. 2011. Hållbarhetsanalys lantbruket Ösby Naturbruksgymnasium. Uppdrag Ösby Naturbruksgymnasium.
 • Hellstrand, S. 2011. Ekonomisk och miljömässig optimering av svensk mjölkproduktion (Economic and environmental optimisation of Swedish milk production) (in Swedish) (senare version med viss ny information av rapport samma titel Hellstrand 2008).
 • Hellstrand. S. 2010. Förstudie: Ger nuvarande tillståndsprövning av företags verksamhet enligt miljöbalken regionalekonomiska kostnader? Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola, på uppdrag av Myndigheten för tillväxtanalys.
 • Hellstrand, S. 2010. Några trender och nivåer rörande barnsomsorg och grundskola i Kils kommun. Uppdrag Kils kommun.
 • Hellstrand, S. 2010. Hållbar tillväxt företag och regioner: – Om metodik och utfall givet mål om hållbar tillväxt, rapport, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola, på uppdrag av Myndigheten för tillväxtanalys.
 • Hellstrand, S. 2010. Om den svenska animalieproduktionens och –konsumtionens hållbarhetsavtryck utomlands. Utredning på uppdrag av Naturvårdsverket.
 • Hellstrand, S. 2009. Utredning av jordbruksområden i Göteborg – ekonomiska värden, dnr 0345/08. Uppdrag från stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
 • Hellstrand. S. 2008. Ekonomisk och miljömässig optimering av svensk mjölkproduktion (Economic and environmental optimisation of Swedish milk production) (in Swedish), report to the Swedish Environmental Protection Agency.
 • Hellstrand, S. 2008. En marknad för ekosystemtjänster: Ett styrmedel för god social och ekonomisk utveckling inom ekologiska hållbarhetsgränser, rapport till Nordiska Ministerrådet, i MJS’ projekt nr 06-8.
 • Hellstrand, S. 2008. Industrins bidrag till BNP, energianvändning, samt utsläpp till luft, som påverkar olika miljömål, år 2005. Rapport till Nordiska Ministerrådet samt Nutek i projekt En marknad för ekosystemstjänster: Ett styrmedel för god social och ekonomisk utveckling inom ekologiska hållbarhetsgränser projektnr 06-08, respektive Resultatanalys företag för ökad ekoeffektivitet, Nutek diarienr 200604471.
 • Hellstrand, S. 2008. Rapport från två kompletterande projekt om styrmedel och understödjande metodik för Den Gröna Marknadskraften: Nordiska Ministerrådet MJS’ projektnr 06-8: En marknad för ekosystemtjänster: Ett styrmedel för god social och ekonomisk utveckling inom ekologiska hållbarhetsgränser; samt Nutek diarienr 200604471: Resultatanalys företag för ökad ekoeffektivitet.
 • Hellstrand, S. 2008. Utveckling av multikriterieanalys på flera nivåer: Ett bidrag inom området Hållbar produktion och konsumtion. Nordiska Ministerrådet MJS’ projektnr 06-8: En marknad för ekosystemtjänster: Ett styrmedel för god social och ekonomisk utveckling inom ekologiska hållbarhetsgränser; samt Nutek diarienr 200604471: Resultatanalys företag för ökad ekoeffektivitet.
 • Hellstrand, S. 2007. Energieffektivitet, koldioxideffektivitet och produktion av hållbarhet i Sveriges regioner: Ett bidrag till det politiska målet en hållbar regional tillväxt. Rapport Nolby Ekostrategi på uppdrag av ITPS (ett underlag till ITPS rapport Regionernas tillstånd 2007 ).
 • Hellstrand. S. 2007. Ekonomisk, ekologisk och social effektivitet i svensk och nordisk mjölkproduktion: Övergripande slutsatser/reflektioner från en analys av möjligheter att hållbarhetsoptimera svensk/nordisk mjölkproduktion. Underlagsrapport rörande mjölkproduktionens fodereffektivitets betydelse till forskningsprojektet AREAL, Bergens universitet.
 • Hellstrand. S. 2007. Ekonomisk och miljömässig optimering av svensk mjölkproduktion. Underlagsrapport rörande mjölkproduktionens fodereffektivitets betydelse till forskningsprojektet AREAL, Bergens universitet, som i sig handlar om utrymmet att genom att öka det norska jordbrukets ”gröna profil” inom WTOs gröna box motivera samhällsbetalningar som värnar det för boende, turister och biologisk mångfald värdefulla norska kulturlandskapet.
 • Hellstrand. S. 2006. Visionen Europas Gröna Gemensamma Marknad och Hållbar utveckling i Fryksdalen: Om sammanhang och metodik för Den Goda Utvecklingen. Rapport om FoU-behov till projektet Hållbar utveckling i Fryksdalen, finansierad av Naturvårdsverket, LRF, Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland, Kils kommun, Sunne kommun.
 • Hellstrand. S 2006. Utfodring av mjölkkor i Åredalen för bra miljö och god hälsa. Uppdrag från Fjällbetes ekonomiska förening om möjligheter att öka vallgivor i mjölkproduktion i Åre och stärka det öppna landskapet och stärka folkhälsan via ökad andel omega 3 fettsyror.
 • Hellstrand, S. 2005. Den gröna marknadskraftens ekonomiska och ekologiska effekter för lantbruk, industri, region studerat i ett gränsregionalt perspektiv, underlagsrapport till konferensen Jakten på den Gröna Marknadskraften, KSLA 20 okt 2005.
 • Hellstrand, S. 2005. Den gröna marknadskraftens ekonomiska och ekologiska effekter för lantbruk, industri, region av en miljöanpassning av marknadens regelverk, projektprogram, kortare version extraherad ur föregående, underlagsrapport till konferensen Jakten på den Gröna Marknadskraften, KSLA 20 okt 2005.
 • Hellstrand, S. 2005. Den gröna marknadskraftens ekonomiska och ekologiska effekter för lantbruk, industri, region studerat i ett gränsregionalt perspektiv: Integrativ värdering, en metodik för att hantera ömsesidiga beroenden mellan system och systemnivåer, underlagsrapport till konferensen Jakten på den Gröna Marknadskraften, KSLA 20 okt 2005.
 • Hellstrand, S. 2005. Den gröna marknadskraftens ekonomiska och ekologiska effekter för lantbruk, industri, region studerat i ett gränsregionalt perspektiv: Om sammanhang och organisatorisk plattform, underlagsrapport till konferensen Jakten på den Gröna Marknadskraften, KSLA 20 okt 2005.
 • Hellstrand, S. 2005. Policysfärens syn på hållbar utveckling nationellt och internationellt, underlagsrapport till konferensen Jakten på den Gröna Marknadskraften, KSLA 20 okt 2005.
 • Hellstrand, S. 2005. Utveckling av multikriterieanalys på flera nivåer. Ett projekt inom området Hållbar konsumtion och produktion, på uppdrag av Naturvårdsverket.
 • Hellstrand, S. 2005. Om kommuners roll i en hållbar utveckling analyserad med hjälp av multikriterieanalys på flera nivåer … Eller … Om sunt bondförnuft och en hållbar utveckling. Rapport för Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Hellstrand, S. 2005. Hur man via idrotten kan stärka det strategiska ledarskapet, öka attraktionskraften och minska kostnaderna för ohälsa och arbetslöshet i Karlstadsregionen. Uppdrag från ESF-rådet.
 • Hellstrand, S. 2005. Mjölk och kött från Åredalen: Bättre än bara bra. Uppdrag Från Fjällbetes Ekonomiska Förening.
 • Hellstrand, S. 2004. Vad är hållbar utveckling? Och, hur nå den? En betraktelse från ett ekologiskt ekonomiskt perspektiv. Rapport på uppdrag av CUL, Centrum för Uthålligt Lantbruk, SLU.
 • Hellstrand, S. 2004. Ekologisk ekonomisk omvärldsanalys: – Svensk Skog. Rapport till Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse inom projekt Miljöekonomiska räkenskaper Svensk Skog: – Ett studium av affärsmöjligheter i en hållbar utveckling.
 • Hellstrand, S. 2004. Ecological Economic Accounts for the Swedish Forestry Sector 2000. Rapport till Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse inom projekt Miljöekonomiska räkenskaper Svensk Skog: – Ett studium av affärsmöjligheter i en hållbar utveckling.
 • Hellstrand, S. 2004. Vässad Växtkraft Väst: Värmland Visar Världen Vägen. Hållbart tillväxtprojekt: – V7-projektet. Underlag till Handelskammaren och LRF i Värmland angående Regionalt TillväxtProgram.
 • Hellstrand, S. 2004. Strategi: Miljö & Ekonomi. Sammanfattning av underlag till Handelskammaren och LRF i Värmland angående Regionalt TillväxtProgram.
 • Hellstrand, S. 2003. Kriterier för hållbar utveckling och miljöekonomiska räkenskaper. En förstudie med inriktning på Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Utrednings- och strategisekretariatet, rapport 2003:3.
 • Hellstrand, S. 2003. Ecological Economic Accounts on the Regional Scale. Outcomes for one rural and one urban region in Sweden 2000. Arbetsrapport 2003:7, Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling), Institutionen för samhällsvetenskap, Karlstads universitet.
 • Hellstrand, S. 2002. Underpinning reports contributing to the background documentation from IVL Swedish Environmental Research Institute to UNEP for the start-up meeting of ”Greenhouse gas Emission Reduction from Industry in Asia and the Pacific”, regarding emissions on the national level and from the sectors Pulp & Paper, Iron and Steel, Lime & Cement and Chemical industry in China, India, Indonesia, Mongolia, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam.
 • Hellstrand, S. 2002. Ekoeffektiv produktion av mjölk och kött i Åredalen. F 02/10, ÅF-MFG, Fryksta.
 • Hellstrand, S. 2002. Produktblad: Miljöfördelar av att käka mjölk och kött från Åredalen. F 02/23, ÅF-MFG, Fryksta.
 • Hellstrand, S. 2001. Välfärdsbalans landsbygd – stadsbygd. F 01/15:2, ÅF-Miljöforskargruppen AB, Fryksta.
 • Hellstrand, S. 2001. Miljö- och Välfärdsbalans Kallbygden: Del 1: – Miljöbalans. F01/01, ÅF-Miljöforskargruppen AB, Fryksta.
 • Hellstrand, S. 2000. Hur tjäna pengar på miljö- och hälsobra produktion? 17 projektförslag på uppdrag av LRF Näringspolitik. F00/004, MFG, Fryksta.
 • Hellstrand, S. 1999. Material- och energiflöden i Värmlands skogsekosystem. En förstudie på uppdrag av Karlstads universitet. F 99/001:2, MFG, Fryksta.
 • Hellstrand, S. 1998. Marken: – Den livsviktiga resursen, en förstudie. Del 1. Analys. Svenska Lantmännen och Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm.
 • Hellstrand, S. 1998. Marken: – Den livsviktiga resursen, en förstudie. Del 2. Projektförslag. Svenska Lantmännen och Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm.
 • Hellstrand, S. 1998. Ekonomisk forskning om Uthålligt Lantbruk i ett Uthålligt Samhälle: Underlag till arbetsgruppen för ekonomisk forskning om uthålligt lantbruk i ett uthålligt samhälle tillsatt av Centrum för Uthålligt Lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet. MFG, Fryksta.
 • Hellstrand, S. 1997. Utkast till analysmodell och preliminära resultat. Saneringen av statsbudgeten: – ekonomiska, ekologiska och rättviseeffekter av åtgärder inom familjepolitiken.
 • Hellstrand, S. 1996. The Environmental Impact of Milk Production – from the field to the entrance to the dairy. Department of Systems Ecology, Stockholm University, Technical Report no. 22, 1996.
 • Hellstrand, S. 1996. Systems Analysis of Organic Waste. The ORWARE-simulation Results Analysed from an Ecological Economic Perspective. Swedish Environmental Protection Agency, AFR-report 130.
 • Hellstrand, S. 1995. The role of agriculture in a sustainable Baltic region. In Ecological Economic Aspects of the Agricultural Sector in the Baltic Drainage Basin: – Course papers from the Copernicus Graduate Course September 19 – October 2, 1994. Technical report no. 20, 1995, department of Systems Ecology, Stockholm University.
 • Hellstrand, S. 1995. Ekologisk ekonomisk omvärldsanalys av Gutekycklingproduktionen. I Möjligheter till kretsloppsanpassning av livsmedelsindustri, M. Schultz. Institutionen för systemekologi, Stockholms Universitet. Examensarbete 1995:6.
 • Hellstrand, S. 1995. Hållbar välfärd i Värmland: – Hinder och möjligheter på kommunal nivå. Rapport för Miljöpartiet Värmland.
 • Hellstrand, S. 1991. Ekonomisk teori, jordbrukspolitiken och Emån. Uppsats i forskarutbildningskursen Naturresurshushållning i teori och praktik. Inst. för systemekologi, Stockholms Universitet. Stockholm.
 • Hellstrand, S. 1990. Betande boskap och bofast befolkning. Uppsats i forskarutbildningskursen Tillväxt i ett holistiskt perspektiv, SLU, Uppsala.
 • Hellstrand, S. 1989. Jordbruksforskningen och den regionala utvecklingen. Uppsats. Kulturgeografiska inst., Uppsala Universitet. Uppsala.
 • Hellstrand, S. 1989. Bakgrund och kommentarer till 1989 års fodermedelstabeller och näringsrekommendationer för idisslare. Rapport 191, inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU. Uppsala.
 • Hellstrand, S. 1988. Alternativ djurhållning – en behovsinventering, SJFR. Stockholm.
 • Hellstrand, S. 1988. Kan ekonomin i mjölkproduktionen förbättras – en modell för biologisk – ekonomisk analys av mjölkproduktionen och dess resultat för 15 gårdar i Värmland. Rapport 175, inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU. Uppsala.
 • Hellstrand, S. 1983. Vilken mjölkproduktion är möjlig med hemmaproducerat foder? Statens Lantbruksinformation, Forskning och Praktik, Jönköping.
 • Hellstrand, S. 1981. Användning av korsningsavkomma för selektion av additiva och icke additiva genetiska effekter. Uppsats, institutionen för husdjursförädling, SLU.
 • Hellstrand, S. & L. Drake. 2008. Konsekvensanalyser av åtgärder för att minska människors exponering för kadmium via livsmedel. Underlag Kemi för att nationellt och internationellt driva arbetet för att minska människors exponering för kadmium.
 • Hellstrand, S. and L. Landner. 1998. Cadmium in Fertilizers, Soil, Crops, and Foods – the Swedish situation. In: Cadmium exposure in the Swedish environment. KEMI report no. 1/1998.
 • Hellstrand, S. and A. Tonderski. 2001. Hållbart nyttjande av vattenresursen i Indalsälvens avrinningsområde. ÅF-MFG, Fryksta. F 01/30.
 • Hellstrand, S. & J. Yan. 2010. Is China an option for Sweden and the EU when reducing their contribution to global climate change? Report from School of Sustainable Development of Society and Technology, Mälardalen University, Västerås, on behalf of ITPS, PricewaterhouseCooper and Södra.
 • Hellstrand, S. and O. Sangfors. 1998. Livscykelanalys av kalciumlignosulfonater som dammbindningsmedel. F98/002, MFG, Fryksta.
 • Hellstrand, S. & E. Spörndly. 1983. Skattning av variation i dagligt grovfoderintag hos mjölkkor och dess samband med grovfoderintag och mjölkproduktion. Rapport 123, inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU. Uppsala.
 • Hellstrand, S., Sangfors, O. and O. Grahn. 1998. Ekologiska fotavtryck av några skogsindustrier inom AssiDomän koncernen i förhållande till omgivande skogsförvaltningar. F 98/11:3, MFG, Fryksta.
 • Hellstrand, S., Sangfors, O. and O. Grahn. 1998. Ekologiska fotavtryck från AssiDomäns skogsindustrier: – Några exempel. F 98/56:1, MFG.
 • Hellstrand, S. Sumelius, J. and Bäckman S. 2008. Ekonomiska och miljöeffekter för olika åtgärder att begränsa Östersjöns övergödning- kan den gröna marknadskraften bidra? Discussion paper n:o 23, Department of Economics and Management, 39 p, http://www.helsinki.fi/taloustiede/Abs/DP23.pdf (2011-02-25).
 • Hellstrand, S., Skånberg, K., Drake, L. och T. Rydberg. 2000. Hållbar tillväxt? – förstudie om den ekonomiska tillväxtens naturresursberoende och miljöpåverkan i Sverige 1970-1995. Rapport till FRN.
 • Drake, L. and S. Hellstrand. 1998. The Economics of the Swedish Policy to Reduce Cadmium in Fertilisers. Kemikalieinspektionen PM no 2.
 • Grahn, O. and S. Hellstrand. 1997. Miljöbelastning och resursförbrukning vid Flavoring AB: – En pilotstudie. MFG, Fryksta.
 • Landner, L. and S. Hellstrand. 1997. Miljöutredning för Carpeting i Stockholm AB som underlag för miljöcertifiering. MFG, Stockholm och Fryksta.
 • Eriksson, L., Hellstrand, M., & S. Hellstrand. 1980. Livsmedelsförsörjningen vid avspärrning eller krig – Ur västmanländsk synvinkel. Rapport för ABF kopplat till studiecirkeln Totalförsvaret i Västmanland – Lokalt arbete för freden.
 • Landner, L., Hellstrand, S. and H. Mikaelsson. 2000. Cadmium in phosphate fertilisers: Consequences of an Eventual European Standard Limit. ÅF-Environmental Research Group Ltd. (ÅF-MFG), Stockholm, Sweden.
 • Landner, L., Walterson, W and S. Hellstrand. 2000. Copper in sewage sludge and soil. A literature review and critical discussion of disposal of copper-containing sludges to agricultural land. International Copper Association Ltd, New York.
 • Skånberg, K., Hellstrand, S., Drake, L., Ebbersten, S. & A. Wijkman. 2005. Att skapa en grön marknadskraft för att stödja en hållbar utveckling, PM inför konferensen jakten på Den Gröna Marknadskraften, KSLA, 2005-10-20.
 • Wijkman, A., Hellstrand, S., Skånberg, K., Drake, L., & J. Bodegård. Lantbruket som bas i en cirkulär ekonomi för stärkt hållbar välfärd. PM 2013-10-03.